Indexering alimentatie per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 bedraagt de wettelijke indexering bij alimentatie 2,5%. Jaarlijks maakt de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dit indexeringspercentage bekend. De kinderalimentatie dient met de wettelijke indexering per 1 januari 2020 verhoogd te worden. Ook de partneralimentatie dient per 1 januari 2020 [...]

Kabinetsplan om belastingaftrek voor partneralimentatie te beperken

In het belastingplan dat het Kabinet op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft overhandigd is een wijziging opgenomen over de aftrekbaarheid van partneralimentatie. Voor het jaar 2019 verandert er nog niets. Vanaf 2020 wordt de aftrekbaarheid van partneralimentatie stapsgewijs verminderd. Over 2020 is het [...]

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

De Ministerraad heeft het wetsvoorstel pensioenverdeling ter advies naar de Raad van State gestuurd. In het wetsvoorstel gaat verdeling van de pensioenen na een echtscheiding automatisch. Er hoeven niet allerlei formulieren ingevuld te worden. De verdeling vindt plaats op het moment dat het pensioenfonds [...]

Initiatiefwetsvoorstel partneralimentatie

Er ligt een wetsvoorstel over partneralimentatie op initiatief van VVD, D66 en PvdA bij de Tweede Kamer. In de huidige regelgeving is de maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd om de maximale termijn voor partneralimentatie terug te brengen van 12 [...]

7 december 2018|Familierecht, Nieuws|

Wetsvoorstel herziening duur partneralimentatie 2

Op 1 oktober 2018 is een nota van wijziging ingediend bij  het wetsvoorstel herziening partneralimentatie.  De positie van personen die alimentatie nodig hebben, alimentatiegerechtigden, van vijftig jaar en ouder wordt verbeterd. Na vijftien jaar huwelijk of meer is er na de echtscheiding recht op [...]

8 november 2018|Familierecht, Nieuws|

Wettelijke indexering 2019

Het ministerie heeft bekend gemaakt dat de wettelijke indexering voor 2019  2 %  bedraagt. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2019  de partneralimentatie en de kinderalimentatie met 2% verhoogd dienen te worden, indien bij de echtscheiding niet is afgeweken van de [...]

2 november 2018|Familierecht, Nieuws|
Call Now Button