Per 1 januari 2023 is de regeling over het gezag van kinderen bij niet getrouwde ouders gewijzigd. Op het moment dat een kind na 1 januari  2023 wordt erkend, heeft degene die het kind erkent, na de geboorte van het kind,  automatisch samen met de moeder het gezag over het kind.

Tot die datum was het nodig dat allereerst een kind werd erkend, waardoor de erkenner officieel ouder werd. Vervolgens moesten de ouders, na de geboorte van hun kind, samen een formulier bij de rechtbank inleveren om het gezamenlijk gezag te krijgen. Bij getrouwde ouders of bij een geregistreerd partnerschap is altijd al direct sprake van gezamenlijk gezag na de geboorte van een kind.

In de situatie dat voor 1 januari 2023 de erkenning heeft plaatsgevonden, en het kind na 1 januari 2023 wordt geboren is het nog wel nodig dat de ouders samen een formulier bij de rechtbank  inleveren om samen het gezag te krijgen. Bij een erkenning na 1 januari 2023 hoeft dat niet meer.

Mochten hierover onduidelijkheden zijn, neem dat contact op met onze familierechtspecialisten.