Civiele procespraktijk

Voor alle geschillen tussen burgers onderling die tot een zaak kunnen leiden kunt u bij ons terecht. Onder de noemer civiele procespraktijk vallen diverse rechtsgebieden: het familierecht, het ondernemersrecht, het erfrecht, het zakenrecht en het verbintenissenrecht. In de civiele procespraktijk is de advocaat vaak de “huisarts van het recht”. U kunt er terecht voor grote en kleine problemen. KOM is graag voor u zo’n ”huisarts“ en waar nodig uw specialist.

Wat vaak wordt bedoeld met “de Civiele Procespraktijk” is het behandelen van geschillen op het gebied van eigendom: wie heeft het eigendom of juist de verdeling ervan? Brengt iemand schade toe aan eigendom en is hij daarvoor misschien aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad?

Het betreft ook onderwerpen die met name te maken hebben met het nakomen van overeenkomsten of ontbinden daarvan en het verkrijgen van een schadevergoeding nadat een onrechtmatige daad is gepleegd.
Zo gaat het ook om de vraag wanneer is er een overeenkomst is gesloten, bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis of een auto. Wanneer geldt deze, bij ondertekening of bij overdracht? Of wanneer kunt u een overeenkomst ontbinden zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst of een koopovereenkomst. Kan een overkomst worden ontbonden omdat niet is geleverd wat is gekocht? De gekochte auto is bijvoorbeeld toch niet zo goed als de verkoper zei of de aannemer heeft de badkamer niet betegeld zoals hij beloofd had. Dit zijn allemaal civielrechtelijke situaties waarbij wij u vakkundig kunnen adviseren over uw rechtspositie.

Ook het burenrecht is hiervan een goed voorbeeld: waar moet u zich aan houden als u een goede buur wilt zijn. Moet u de buurman recht van overpad verlenen of mag u die mooie schutting neerzetten. Waar loopt de erfgrens?

Maar ook voor een huurcontract kunt u bij Kom Advocaten en Mediators terecht. Betaalt uw huurder niet en wilt u het huurcontract ontbinden of bent u juist huurder en wil de verhuurder de lekkende kraan niet vervangen? Bij ons bent u met uw civiele geschil aan het juiste adres. We staan u graag terzijde.

Als uw advocaat treedt op

REINJA OTTENS

ROBERT JAN BOUWMEESTER

BARBERA BEEKMAN

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak