Omgang en verdeling zorg voor de kinderen tijdens de Corona crisis

Juist in deze periode wordt veel van ouders gevraagd om goede afspraken over de zorgverdeling en de  omgang met de kinderen te kunnen maken.

Hoofdregel is dat de bestaande afspraken over de verdeling van de zorg in het ouderschapsplan in stand blijven. Echter van ouders wordt gevraagd zich flexibel op te stellen tegen over hun ex-partner. Immers de huidige situatie is heel anders dan de situatie op het moment dat de afspraken werden gemaakt.

Wat is nu belangrijk? Hieronder wat tips.

  1. de kinderen moeten met regelmaat bij ieder van de ouders kunnen zijn;
  2. er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die een ouder heeft om voor de kinderen te zorgen;
  3. de ouders zijn  eerlijk tegen over elkaar  over hun gezondheid en over de gezondheid van de kinderen;
  4. er wordt rekening gehouden met het werk van een ouder;
  5. ga uit van de daadwerkelijke financiële situatie van een ouder

Wij merken dat het de meeste ouders lukt om hun afspraken aan te passen aan de nieuwe gewijzigde situatie. Ook is er vaak begrip voor elkaars financiële situatie.

Mocht je er niet uitkomen met je ex-partner, neem dat contact met ons op voor een kort gratis telefonisch advies. Vaak helpt dat het overleg weer op gang. Lukt het nog steeds niet om tot een voor alle partijen geschikte oplossing te komen dan kunt u een afspraak maken.