Sociale verzekeringen recht

Als het gaat om geschillen over uitkeringen als bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of kinderbijslag, dan hebben we te maken met het Sociaal Zekerheidsrecht. Er zijn nogal wat wetten daartoe opgesteld zoals de werkloosheidswet, ziektewet, WWB, IOAW, WIA, WAJONG, WAO, de Toeslagenwet, om er enkele te noemen… Dit wettenstelsel lijkt welhaast ondoordringbaar.
Wij gidsen u graag vakkundig hier doorheen, zodat u zeker bent van uw belang bij een bijstandsuitkering, een ouderdomspensioen, zwangerschapsuitkering, studiefinanciering of nabestaandenuitkering of elk ander recht bij uitkeringen. Diverse instanties als het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten en Dienst Uitvoering Onderwijs zijn hierbij betrokken. Wanneer u van hen een discutabele beslissing over een uitkering per brief ontvangt kunnen wij in actie komen voor u en waar nodig een bezwaar maken of succesvol in beroep gaan. Hoe complex het in eerste instantie ook lijkt, wij houden het voor u overzichtelijk en staan u graag terzijde.

Als uw advocaat treedt op

ROBERT JAN BOUWMEESTER

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak