Wie beslist er dat een jongere, tussen de 12 en 18, gevaccineerd tegen Covid 19 kan worden?

Inmiddels zijn de eerste zaken bij de rechtbank geweest. Iedereen boven de 18 is volwassen mag zelf beslissen of hij of zij gevaccineerd wil worden. De discussie over toestemming ontstaat bij de jongeren.

Jongeren boven de 16 mogen in principe  zelf beslissen over medische behandelingen. Zij kunnen dan ook zelf beslissen over het zich al dan niet laten vaccineren. Dit staat in de wet.

De discussie en de procedures ontstaan over de jongeren tussen de 12 en 16 jaren oud. Deze jongeren dienen samen met hun ouders te beslissen over medische handelingen, tenzij sprake is van een situatie dat de ingreep nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen en of de patiënt de handeling weloverwogen blijft wensen.

Inmiddels zijn hierover een aantal zaken bij de rechtbank terecht gekomen. In alle zaken is sprake van jongeren die zich graag willen vaccineren en van ouders of één van de ouders die geen vaccinatie willen.

De jongeren willen graag een vaccinatie om zonder risico hun oma te kunnen bezoeken en om samen met leeftijdsgenoten op stap te gaan. Ze willen graag een QR-code. De zorg van de ouder gaat vaak om onbekende toekomstige bijwerkingen.  In de gevallen die voor de rechter zijn gebracht is door de rechtbanken  vervangende toestemming verleent, zodat de jongere zich alsnog kan laten vaccineren. Daarbij kijkt de rechtbank of de wens van de jongere doordacht is, wat de mening van de wetenschap is en hoe sterk de bezwaren van de ouder of ouders zijn.

Eén rechtbank heeft geoordeeld dat een jongere, tussen de 12 en 16, geen toestemming van de ouders nodig heeft nu de minderjarige, ondanks de weigering van de ouders, de vaccinatie weloverwogen wenst. Dit was een uitspraak over een kind van 15. De rechtbank heeft in haar besluit weergegeven dat de jongere geen toestemming nodig heeft zodat de jongere niet wordt geweigerd door de GGD.