Per 1 januari 2021 bedraagt de wettelijke indexering bij alimentatie 3 %. Jaarlijks maakt de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dit indexeringspercentage bekend. De kinderalimentatie dient met de wettelijke indexering per 1 januari 2021 verhoogd te worden. Ook de partneralimentatie dient per 1 januari 2021 met deze wettelijke indexering verhoogd te worden, behalve in de gevallen waarbij in het convenant een afwijkende afspraak over de jaarlijkse indexering van alimentatie  is gemaakt.  Als er geen afspraak is gemaakt over een jaarlijkse aanpassing van de alimentatie, geldt de wettelijke indexering. Dit houdt in dat in die gevallen de alimentatie met 3% verhoogd dient te worden.

Mochten hierover onduidelijkheden zijn, neem dat contact op met onze familierechtspecialisten.