Per 1 januari 2024 bedraagt de wettelijke indexering bij alimentatie 6,2 %. Jaarlijks maakt de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dit indexeringspercentage bekend. De kinderalimentatie dient met de wettelijke indexering per 1 januari 2024 verhoogd te worden. Ook de partneralimentatie dient per 1 januari 2024 met deze wettelijke indexering verhoogd te worden, behalve in de gevallen waarbij in het convenant een afwijkende afspraak over de jaarlijkse indexering van alimentatie  is gemaakt.  Als er geen afspraak is gemaakt over een jaarlijkse aanpassing van de alimentatie, geldt de wettelijke indexering. Dit houdt in dat in die gevallen de alimentatie met 6,2 % verhoogd dient te worden.

U kunt dit zelf berekenen door 6,2% te nemen over de bruto-alimentatie. Vervolgens telt u dat bedrag op bij de bruto alimentatie.

Mochten hierover onduidelijkheden zijn en heeft u vragen hierover, neem dat contact op met onze familierechtspecialisten.