Erfrecht

In het erfrecht gaat het om de juridische kwesties rond de overgang van bezittingen en schulden van de overledene. In eerste instantie wordt bij erfrecht direct aan de notaris gedacht. KOM Advocaten en Mediators kan u juist ook bijstaan in het erfrecht voorafgaand aan een overlijden. Zoals bij de advisering over het opstellen van een testament. Er komen steeds meer testamenten waarin een gedeelte van de familie wordt onterfd. Ook dit is een reden om advies in te winnen bij ons kantoor.

Ook op het moment dat er na overlijden discussie ontstaat tussen de erven kun u terecht bij KOM. Het kan daarbij gaan over procedures over het alsnog verkrijgen van een gedeelte van de nalatenschap of procedures over het rekening en verantwoording laten afleggen door degene die de nalatenschap afwikkelt. De laatste jaren zien wij een toename van het aantal geschillen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Testament of wettelijk erfrecht

Indien er geen testament is gemaakt, zijn de wettelijke regels van erfrecht van toepassing. Het is altijd goed om na te gaan of er ergens een testament is geregistreerd. Wacht in ieder geval niet te lang. Bepaalde aanspraken op de erfenis kunnen verjaren. In dat geval kun je niets meer vorderen.

Wettelijke erfgenamen

Als er geen testament is gemaakt zijn in eerste instantie de echtgenoot en/of  kinderen erfgenaam voor ieder een gelijk deel. Zijn er geen kinderen en is er geen echtgenoot dan worden de ouders van de overledene erfgenaam. Echter indien er sprake is van een echtgenoot en minstens een kind of een echtgenoot met meer kinderen, kan het kind of de kinderen zijn of haar erfdeel niet direct opeisen. Er is sprake van een wettelijke verdeling. Dit zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot de beschikking krijgt over de gehele nalatenschap. De kinderen krijgen niet opeisbare vorderingen en wilsrechten.

Aanvaarden of verwerpen

Als je erfgenaam wordt kun je kiezen om de nalatenschap  zuiver te aanvaarden, onder het voorrecht van boedelbeschrijving  aanvaarden(beneficiair aanvaarden) of verwerpen. Wat een verstandige keuze is verschilt van geval tot geval. Laat u goed adviseren voordat u een keuze maakt, dit kan veel problemen voorkomen.

Bij een zuivere aanvaarding loopt u het risico dat u aansprakelijk wordt voor schulden die deel uitmaken van de nalatenschap. Bij beneficiair aanvaarden bent u daarvoor niet aansprakelijk. Echter beneficiair aanvaarden heeft gevolgen over de manier waarop de nalatenschap afgewikkeld moet worden. indien u de langstlevende echtgenoot bent is het belangrijk eerst advies in te roepen voordat u een keuze maakt.

Een keuze voor beneficiair aanvaarden of verwerpen moet worden gedaan door bij de griffie van de rechtbank in de plaats waar de erflater is overleden een verklaring af te leggen. Hiervan wordt door de griffie een akte opgemaakt. Bij een zuivere aanvaarding is een dergelijke akte niet nodig. Ook door handelingen kan een erfgenaam zuiver aanvaarden. Indien de erfgenaam alvast spullen van de erflater verkoopt, voordat een akte bij de griffie is opgemaakt, loopt deze erfgenaam het risico dat hij of zij aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap.

Als uw advocaat treedt op

ROBERT JAN BOUWMEESTER

REINJA OTTENS

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak