Een minderjarige of jongere die is aangehouden door de politie heeft altijd recht op aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor. In het verleden moest de jongere vaak een keuze maken. De minderjarige moest kiezen tussen  of  een ouder of een advocaat bij het verhoor. Vanaf juni is de regel dat een jongere beide bij het verhoor aanwezig mag laten zijn. De ouder of andere vertrouwenspersoon en de advocaat kunnen bij het verhoor aanwezig zijn.

Een minderjarige die is aangehouden krijgt een advocaat toegewezen via een piketregeling. Hij of zij mag ook zelf een advocaat doorgeven. Dit kost niets zolang het een advocaat is die deelneemt aan de piketregeling voor jeugd. De advocaten die deelnemen aan de piketregeling zijn gespecialiseerd in strafzaken met minderjarigen.

Nieuw is ook dat indien een kind  in de avond wordt aangehouden, de minderjarige in lichtere zaken naar huis kan worden gestuurd. De minderjarige kan dan thuis slapen. Het verhoor vindt dan de volgende dag plaats op het politiebureau met de piketadvocaat van de avond daarvoor.