Bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het om besluiten van de overheid en contracten die u met haar bent aangegaan of zult aangaan. Dit kan met de lokale overheid, uw gemeente, zijn, maar ook met de rijksoverheid. Wij staan u graag hierin terzijde met het juiste advies en, als dat nodig is, met een procedure. In het bestuursrecht heet zo’n procedure een bezwaar of een beroep. We kunnen voor u in beroep gaan als uw bezwaar tegen een beslissing van een bestuursorgaan is afgewezen. We kunnen ook de bestuursrechter verzoeken om de bezwaarprocedure over te slaan met een rechtstreeks beroep of we kunnen de bestuursrechter om een voorlopige voorziening vragen.

KOM Advocaten en Mediators is zeer goed in staat om u bij te staan in beroepsprocedures met de overheid, met uw gemeente of met elk ander bestuurlijk orgaan als het UWV en Pensioenfondsen. 
U kunt daarbij denken aan geschillen over belastingen, toeslagen, omgevingsvergunningen, wanneer een bestuursorgaan niet op tijd reageert of handelt en bij verblijfsvergunningen en tewerkstellingsvergunningen. In geval van elke twijfel over uw belang richting onze overheid, neemt u gewoon contact met ons op. Wij adviseren u graag en buitengewoon slagvaardig.

Mr. Robert Jan Bouwmeester  staat u deskundig terzijde.

Als uw advocaat treedt op

ROBERT JAN BOUWMEESTER

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak