Over KOM Advocaten & Mediators

Wij stellen uw belang centraal. Wij bieden u de juiste kennis op veel rechtsgebieden. Of u nu een particulier, een expat of een ondernemer bent: we leven ons razendsnel in in uw situatie en komen met een daadkrachtig plan van aanpak om uw belang te behartigen of te verdedigen. Vaak ligt de oplossing in een soepeler communicatie tussen de betrokken partijen; als mediator hebben wij ruimschoots onze sporen verdiend. Bijna elke situatie en geschil leent zich voor mediation. Dat wil zeggen: we komen er samen wel uit, zonder tussenkomst of oordeel van een rechter. Door onze vakkundige bemiddeling (mediation) kunnen in het belang van alle betrokkenen vaak kostbare conflicten voorkomen worden. Maar ook als praten niet meer helpt zijn wij er voor u. In dat geval gaan we een procedure bij de rechtbank niet uit de weg.

Familierecht/mediation

Familierecht is vanaf de oprichting een belangrijke discipline binnen ons kantoor. Hier komt KOM Advocaten en Mediators bijzonder tot haar recht. We hebben hart voor de menselijke kant van de zaak zonder de feiten uit het oog te verliezen. We streven naar mediation, waarbij geldt dat hoe gevoelig de zaak ook is, hoe emotioneel zwaar een juridisch traject ook kan zijn, u altijd op onze professionele steun kunt rekenen. Wij zijn er voor u. Uw belang moet worden gediend. Daar zijn we voor. Als mediaton geen optie is staan wij u slagvaardig ter zijde. Wij zullen ook dan proberen om in onderling overleg tot een regeling te komen. Daarbij moet u denken aan een gesprek tussen beide partners, waarbij iedere partner zijn/haar eigen advocaat heeft meegenomen. Indien een dergelijk gesprek niet tot een oplossing leidt, of indien een dergelijk gesprek niet mogelijk is, zal een procedure in gang worden gezet.

Overleg indien mogelijk, voortvarend procederen indien nodig/noodzakelijk.

Ondernemers

Ook ondernemers zijn bij KOM aan het goede adres. Voor ondernemers geldt ook dat mediation een goede aanpak is voor de oplossing van een geschil. Mediation is vaak veel voordeliger dan een lange en dure procedure bij de rechtbank.

Ondernemers in een echtscheiding krijgen vaak te maken met de waardering van hun onderneming in het kader van de verdeling. Als ondernemer hoeft u niet bang te zijn dat u uw onderneming moet opeten om de alimentatie te kunnen betalen. KOM heeft de kennis in huis om u hierin gedegen te adviseren. Voor een ondernemer is het belangrijk om een goed testament op te stellen om later geschillen over de erfenis over te komen en continuïteit van de onderneming te waarborgen. Ook als er een geschil over de erfenis ontstaat is KOM uw aangewezen advocaat
.

Arbeidsrecht, belastingrecht en overig ondernemingsrecht

Bij ondernemers bewijzen we bijna dagelijks dat voorkomen beter is dan genezen door voor hen goede leveringsvoorwaarden op te stellen. Ook staan we ondernemers bij als overeenkomsten niet worden nageleefd. Of u werkgever of werknemer bent, we staan u slagvaardig en betrouwbaar terzijde bij geschillen rondom arbeidszaken. We denken op veel fronten met u mee en besparen u veel kosten. Ook bij zaken in het belastingrecht of bestuursrecht kunt u bouwen op ons vakkundig advies en onze volhardende ondersteuning. Onze praktijkervaring binnen deze vakgebieden is bijzonder groot. We schatten uw succeskansen openhartig en realistisch in. We kennen de noodzakelijke procedures hiertoe, ook als het gaat om geschillen jegens instanties als de overheid (vergunningen en bestemmingsplannen) of het UWV (uitkeringen). Indien nodig gaan we door tot de hoogste instantie.

Strafrecht en jeugdstrafrecht

Het strafrecht beheersen we in alle facetten. Volwassenen staan we deskundig en persoonlijk bij vanaf de ontvangst van hun dagvaarding. We leveren vakkundige bijstand hoe divers de verdachtmaking ook is, zoals bij lastige geweldszaken, diefstal, zedendelicten en huiselijk geweld, verkeersdelicten en drugsgerelateerde delicten. Tussen de vele soorten strafrechtzaken hebben we als specialiteit het jeugdstrafrecht. We begeleiden minderjarigen (en hun ouders) bij hun positie te midden van de rechtbank en overige instanties als kinderbescherming en bureau jeugdzorg. We zijn hun rustpunt, hun coach en juridisch adviseur.
U kunt ons kennen van spraakmakende zaken zoals de flitspaalbom, cocaïnerippers in de polder en oplichting Bol.com.

Recente berichten

Categorieën

Inloopspreekuur voor ondernemers en particulieren

KOM Advocaten en Mediators heeft een gratis inloopspreekuur in Noordwijk voor ondernemers en particulieren.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

We helpen u graag verder.

Maak een afspraak