Vrijdag 5 juli is mr Reinja Ottens geslaagd voor de leergang erfrecht. Vanaf september 2018 heeft zij een leergang erfrecht gevolgd om haar kennis in het erfrecht te verdiepen. Ook heeft zij een aantal dagen college gevolgd  in Cambridge. Alle onderdelen van het erfrecht zijn  aan de orde geweest. Denk hierbij aan: het versterferfrecht, testamenten, de legitieme portie, mogelijkheden tot onterven en de fiscale gevolgen. Ook is aandacht besteed aan de veel voorkomende situatie met  stiefouders en stiefkinderen of erven na echtscheiding.  Of wat gebeurd er indien de langstlevende ouder in een verpleeghuis wordt opgenomen. Kortom vanaf heden is de kennis nog meer verdiept.