De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. Naar verwachting zal de wet per 1 januari 2020 in werking treden. Dit wordt nog officieel bekendgemaakt.

De hoofdregel wordt dat de partneralimentatie  over een periode van 5 jaar na de echtscheiding betaald dient te worden.

Uitzonderingen worden gemaakt voor huwelijken met jonge kinderen en huwelijken die 15 jaren of meer hebben geduurd en waarbij de alimentatieontvanger minder dan 10 jaar van zijn of haar pensioen is verwijderd.  Ook is er de komende  7 jaar nog een langere periode mogelijk voor huwelijken van meer dan 15 jaar waarbij de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is.