Mediation

Wanneer een relatie verbroken wordt (echtscheiding of einde van het samenwonen) is het van belang om de gevolgen met behulp van mediation in kaart te brengen en voor beide partijen fair op te lossen. Uit de relatie zijn vaak kinderen geboren, hiervoor moeten langdurige regelingen worden getroffen. De ouders zullen, ondanks hun partnergeschil, nog gedurende een lange periode met elkaar als ouders moeten omgaan. Voor de kinderen is het scheiden van de ouders een zeer ontwrichtende ervaring, vaak zelfs moeilijker dan voor de ouders. De effecten van scheiding op kinderen kunnen van lange duur zijn, hoewel scheiding niet in alle gevallen een slechte oplossing voor de kinderen is. Het slechte huwelijk van de ouders kan immers evenzeer een negatief effect hebben op de kinderen. De scheiding zal dan uiteindelijk een beter perspectief bieden.

De mediator heeft als taak de ouders te begeleiden bij de berichtgeving aan de kinderen, zodat deze zo goed mogelijk de scheiding van de ouders aankunnen.

De mediators voorzien de partners zowel op zakelijk/juridisch terrein als op relationeel gebied van informatie. Een mediator begeleidt als neutrale, maar wel betrokken, derde het proces van overleg en onderhandeling tussen de echtgenoten en verschaft informatie om de aanstaande ex-partners in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Partijen staan niet tegenover maar naast elkaar.

Hoe vaak ontaarden scheidingen vanwege de hoog oplopende emoties van boosheid, teleurstelling of frustraties niet in drama’s, waarbij de echtgenoten elkaar nog gedurende vele jaren na de scheiding het leven zuur maken? Dit gedrag is stereotype van een niet goed verwerkte scheiding, in de bemiddeling wordt ook aan de emotionele aspecten van de scheiding aandacht besteed. Wanneer de echtgenoten voldoende informatie hebben over de motieven van degene die de scheiding wil, de oorzaak en ieders aandeel daarin, is het voor ieder beter te aanvaarden. Dit werkt rustgevend en vereenvoudigt de gesprekken en onderhandelingen met de echtgenoot over de afwikkeling van de scheiding.
Wij erkennen dat mediation niet in alle gevallen uitkomst zal bieden. Soms zijn zakelijke of relationele problemen zo gecompliceerd dat extra hulp voor beiden of één van de partners nodig is. Ons kantoor verdedigt in een dergelijk geval één van de partijen.

Samenvattend kan de mediator worden beschouwd als een neutrale conflictoplosser die partijen in beslotenheid en vertrouwelijkheid op weg helpt naar een oplossing van het geschil. Voordeel van mediation is dat voor partijen zelf een actieve rol is weggelegd in het traject naar een oplossing. Het is de mediator die de mogelijkheden en valkuilen naar voren brengt. Het zijn partijen zelf die op basis daarvan werken naar een oplossing van hun geschil.
mr. R.J. Ottens, mr. B. Beekman en mr. J. Kok zijn lid van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars. Zowel mr. J. Kok als mr. R.J. Ottens zijn geregistreerd MFN-mediators.

Zie ook: www.mediatorsfederatienederland.nl, www.vfas.nl, www.verder-online.nl en www.allesoverscheiding.nl