Algemeen

Wanneer partners uit elkaar gaan (echtscheiding of verbreking samenwoning) gaat dit veelal gepaard met negatieve emoties. Verwijten en onbegrip staan vaak een ‘goede’ scheiding in de weg. Met behulp van mediation (bemiddeling) kunnen beide partners de scheiding beter verwerken en een goede (financiële en emotionele) basis leggen voor hun nieuwe leven na de scheiding. Dit resultaat is voor betrokken partijen (de voormalige echtelieden maar zeker ook eventuele kinderen) vaak beter, omdat hun lot niet in handen wordt gelegd van een rechter, maar zij zelf hierop invloed hebben. Zo kunnen de voormalige partners na de scheiding gemakkelijker samen eventuele noodzakelijke beslissingen nemen.

De advocaten mr. R.J. Ottens, mr. B. Beekman en mr. J. Kok treden op als mediator. Samen met u bepalen zij of een mediationtraject mogelijk is. Is dat niet mogelijk, dan zetten zij hun betrokkenheid en enthousiasme in om een optimaal resultaat voor u te behalen bij de rechtbank.

KOM Advocaten is gespecialiseerd op de volgende deelterreinen van het personen- en familierecht:

  • echtscheiding (waaronder verdeling bezittingen, dan wel afwikkeling huwelijkse voorwaarden, ook bij zakelijk vermogen, alsmede internationaal familierecht (international family law)
  • verbreking samenwoning
  • alimentatie (vaststelling en/of wijziging van partner- en/of kinderalimentatie)
  • omgang en gezag
  • boedelverdeling
  • adoptie
  • jeugdrecht (ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing)
  • erfrecht
  • curatele