Het ministerie heeft bekend gemaakt dat de wettelijke indexering voor 2019  2 %  bedraagt. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2019  de partneralimentatie en de kinderalimentatie met 2% verhoogd dienen te worden, indien bij de echtscheiding niet is afgeweken van de wettelijke indexering. Indien tussen partijen niets is afgesproken over een jaarlijkse aanpassing van de alimentatie, is de wettelijke indexering van toepassing. In een convenant kan een andere afspraak zijn gemaakt.