De Ministerraad heeft het wetsvoorstel pensioenverdeling ter advies naar de Raad van State gestuurd. In het wetsvoorstel gaat verdeling van de pensioenen na een echtscheiding automatisch. Er hoeven niet allerlei formulieren ingevuld te worden. De verdeling vindt plaats op het moment dat het pensioenfonds melding krijgt van de echtscheiding.

Hoofdregel wordt dat ieder een eigen pensioenrecht krijgt gelijk aan de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Ex-partners krijgen daardoor beter zicht op welk pensioen ze in de toekomst kunnen verwachten. Ook zijn ze niet meer via het pensioen met elkaar verbonden. Het blijft mogelijk om andere afwijkende afspraken te maken.

Na het advies van de Raad van State wordt de tekst van het wetsvoorstel openbaar.