In de meeste gevallen zal een werkgever een proeftijd willen afspreken  als een uw werknemer in dienst wordt genomen. Dit kan aan de kant van de werkgever en aan de kant van de werknemer een teleurstelling voorkomen als de baan of de invulling van de baan door de werknemer niet helemaal is wat beiden voor ogen stond bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Een proeftijd maakt het dan meestal mogelijk om zonder teveel poespas weer uit elkaar te gaan en de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een soort “snuffelperiode”. Maar niet altijd is het mogelijk om in de proeftijd de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 20 december 2018 .In deze zaak heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbonden zelfs nog voor de werkzaamheden feitelijk waren aangevangen. Naar de mening van de werkgever was de arbeidsovereenkomst ontbonden in de proeftijd en had hij geen reden nodig, laat staan een dringende reden, om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hoewel het uitgangspunt van deze werkgever juist is en de rechter slechts marginaal de reden van ontslag mag toetsen, gaat het soms toch mis. Ontslag in de proeftijd kan in strijd met “goed werkgeverschap” zijn zodat in die gevallen waar dit speelt de werkgever veroordeeld kan worden tot het betalen van een  schadevergoeding aan de werknemer. Wilt u als werkgever weten hoe u dit kunt voorkomen of ben u juist ontslagen in de proeftijd neem dan even contact op met Mr. R.J. Bouwmeester / KOM advocaten en Mediators; arbeidsrecht advocaat

bron:

ECLI ECLI:NL:RBGEL:2018:5741