In een procedure over een langdurig zieke werknemer, die gevraagd heeft de werkgever te verplichten de zieke werknemer te ontslaan, heeft de Advocaat- generaal geadviseerd om de werkgever daartoe te verplichten. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, moet nog een uitspraak doen, maar dit advies telt zwaar mee.

Werkgevers moeten bij het beëindigen van een dienstbetrekking van een langdurig zieke werknemer na 2 jaar een transitievergoeding meegeven. Om deze vergoeding te ontlopen, heeft een aantal werkgevers besloten de langdurig zieke werknemers in dienst te houden. Doorbetaling van loon hoeft niet omdat de werknemer meer dan 2 jaar ziek is en omdat de werknemer geen werk meer verricht.

Een Limburgse langdurig zieke werknemer heeft de rechter gevraagd zijn werkgever te dwingen  hem te ontslaan met daarbij een transitievergoeding op te leggen. In het advies is aangegeven dat dit kan in een situatie waarbij het niet aannemelijk is dat de werknemer ooit terugkeert bij de werkgever.  Achtergrond van het advies is ondermeer dat kleine werkgevers de transitievergoeding binnenkort bij het UWV kunnen claimen.

Het is nog niet duidelijke wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.