Mediation bij echtscheiding in de regio Hillegom

Mediation bij echtscheidingKOM advocaten en mediators  is de mediationspecialist in de regio Hillegom bij echtscheiding. De mediation hoeft niet alleen over echtscheiding te gaan maar kan ook gaan over een omgangsregeling, alimentatie of een boedelscheiding. Natuurlijk kunnen wij u ook begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Onze advocaat mediators hebben een ruime ervaring met mediation en mediation bij echtscheiding. Wij zijn opgeleid in de psychologische kant daarvan en hebben daarnaast een gedegen kennis van het familierecht. Onze advocaat mediators zijn naast mediator ook advocaat specialist in het familierecht en wij hebben een ruime ervaring in het voeren van procedures als advocaat bij echtscheidingen en andere familierechtzaken zoals geschillen rond boedelscheiding, alimentatie en omgangsregelingen. Juist bij een echtscheiding is het van belang dat en rekening wordt gehouden met de gevoelens en dat het familierecht juist wordt toegepast om in de toekomst problemen te voorkomen.

Kinderen en echtscheiding: ouderschapsplan opstellen

Bij het starten van een echtscheidingsprocedure moet een ouderschapsplan worden meegestuurd, tenzij overleg echt niet mogelijk is. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen. In de praktijk houdt dit in dat wordt afgesproken welke dagen de kinderen bij de vader zijn en welke dagen de kinderen bij de moeder zijn. Bij deze afspraken staat het belang van de kinderen centraal. Ook worden tijdens de mediation op ons kantoor afspraken gemaakt over wie welke kosten betaald. Wie betaalt de sportclub en wie betaalt de kosten van de school? Bij mediation kunt u zelf bepalen welke afspraak u hierover maakt. Onze advocaat mediation bij echtscheiding zal u begeleiden en u voorbeelden kunnen geven om u te helpen een dergelijk ouderschapsplan op te stellen.

Kinderalimentatie: vast onderdeel van het ouderschapsplan

U kunt samen thuis afspraken maken of u kunt op ons kantoor te Noordwijk , in de regio  Hillegom, bij de mediator afspraken maken over de kinderalimentatie in een ouderschapsplan. Indien u er samen ook bij de mediator niet uitkomt, zal de rechter bij de behandeling van het verzoek tot echtscheiding hierover een beslissing nemen. Een afspraak over kinderalimentatie of in ieder geval over de verdeling van de kosten van de kinderen moet deel uitmaken van een ouderschapsplan.

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het inkomen dat u had voordat u uit elkaar ging en de afspraken die heeft gemaakt over het verdelen van de zorg voor de kinderen. De Nibud heeft tabellen opgesteld waarin wordt aangegeven welke behoefte aan kinderalimentatie past bij het netto-inkomen dat u gezamenlijk had toen u nog bij elkaar was, voor de echtscheiding.

Als de kosten van de kinderen bepaald zijn, wordt gekeken welke afspraak u gemaakt heeft over de zorgverdeling van de kinderen na de echtscheiding. En er wordt gekeken naar het huidige inkomen van de vader en de moeder. Kinderalimentatie wordt vervolgens berekend met een aantal vaste kosten voor wonen en levensonderhoud van de betaler. De hoogte van de kinderalimentatie wordt vaak beperkt door de mogelijkheden van degene die de alimentatie moet betalen. Onze advocaat mediator kan met deze gegevens voor u een berekening maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Daarbij wordt gerekend met een methode die ook door de rechter wordt gebruikt.

Vanaf 1 januari 2015 spelen de heffingskortingen en het kindgebonden budget dat wordt verkregen voor minderjarige kinderen een grote rol bij de berekeningen van de kinderalimentatie. We gebruiken een computerprogramma om deze regelingen in de berekening mee te nemen.
Normaal gesproken vallen in principe alle kosten van de kinderen onder deze alimentatie. Dat houdt in dat eten, drinken kleding, zwemles en dergelijke allemaal uit de alimentatie betaald moet worden. Vaak maken ouders bij de advocaat mediator afspraken over grote uitgaven en bijzondere kosten. Op deze wijze ontstaat er geen discussie over wat er exact van de kinderalimentatie moet worden betaald.
De kinderalimentatie dient in elk geval betaald te worden zolang een kind minderjarig is, dus in ieder geval tot een kind 18 jaar oud is. De kinderalimentatie loopt door tot 21 jaar als het kind nog een bijdrage nodig heeft. Dit komt vaak voor als een kind nog een opleiding volgt. In een ouderschapsplan kan een langere termijn worden opgenomen, een kortere niet.
Vanaf 2015 is kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar voor de betalende ouder. Kinderalimentatie is niet belast bij de ontvangende ouder.

Partneralimentatie

Indien er sprake is van een inkomensverschil tussen partijen die gaan scheiden, kan de minstverdienende partner aanspraak maken op partneralimentatie. De hoogte van de partneralimentatie na echtscheiding wordt gebaseerd allereerst op het gebruikelijke uitgavenpatroon van partijen voordat ze uit elkaar gingen. Door velen wordt grofweg een norm gebruikt van 60% van het gezamenlijke netto-inkomen van voor de echtscheiding. Daarbij wordt van dit gezamenlijke inkomen eerst de kosten van de kinderen afgetrokken. Op deze manier wordt gekeken welk bedrag de minst verdienende partner maandelijks nodig heeft. Van dit bedrag wordt vervolgens afgetrokken het bedrag dat de minstverdienende partner zelf verdient of kan verdienen in redelijkheid. Het bedrag dat overblijft wordt behoefte aan partneralimentatie genoemd.

Vervolgens wordt gekeken welk bedrag de meer verdienende partner maandelijks zou kunnen betalen. Over partneralimentatie geldt dat de alimentatie nooit hoger is dan het bedrag dat daadwerkelijk betaald kan worden. De advocaat mediation bij echtscheiding kan op het kantoor Noordwijk, in de buurt van Hillegom, voor u een passende berekening maken. Bij een mediation kunt u afwijkende bij u passende afspraken over alimentatie maken.

Op dit moment is de maximale looptijd van partneralimentatie 12 jaar. Bij een huwelijk zonder kinderen dat korter heeft geduurd dan vijf jaar, is de looptijd gelijk aan de duur van het huwelijk.

Inmiddels is het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie aangenomen. Deze nieuwe wet is van toepassing op alle echtscheidingsverzoeken die na 1 januari 2020 zijn ingediend.

Hoofdregel wordt dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar met de volgende uitzonderingen

  •  indien er zorg is voor jonge kinderen eindigt de alimentatie niet eerder dan dat het jongste kind 12 jaar is geworden;
  • bij een huwelijk dat langer dan 15 jaar heeft geduurd waarbij de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar van de AOW-leeftijd is verwijderd, kan de partneralimentatie maximaal 10 jaar duren tot de AOW-leeftijd.

Daarnaast is er nog een tijdelijke regeling: de komende 7 jaar , tot 1 januari 2027, kan bij een huwelijk langer dan 15 jaar, een alimentatiegerechtigde  ouder dan 50 jaar aanspraak op maximaal 10 jaar alimentatie.

Wijziging van uw inkomen buiten uw schuld is altijd een reden om een herberekening te vragen, behalve als u in het convenant het opgenomen dat de partneralimentatie niet gewijzigd kan worden. U kunt samen met de ex-partner een afspraak maken bij mediator te Noordwijk om een nieuwe berekening te laten maken. Indien u niet goed met elkaar kunt overleggen kan een advocaat van ons kantoor te Noordwijk een berekening maken om te kijken of het zinvol is wijzigingsprocedure bij de rechter te starten. Op deze wijze kunt u voorkomen dat u onnodige proceskosten maakt.
Meestal is partneralimentatie fiscaal aftrekbaar voor degene die betaalt en belast voor degene die de partneralimentatie ontvangt. Indien de betaler geen belasting in Nederland betaalt, kan de betaler de betaalde alimentatie niet aftrekken. In de meeste andere gevallen wel. Ontvangen partneralimentatie wordt door de belastingdienst gezien als inkomen. U moet dit als inkomen opgeven en hierover aangifte doen. Dit alimentatie-inkomen heeft dus ook invloed op zorg- en huurtoeslagen. Afhankelijk van het overige inkomen van een alimentatieontvanger kan een aanslag Zorgverzekeringswet worden opgelegd door de belastingdienst over de alimentatie. Als advocaat mediator kunnen we voor u een schatting maken, in een alimentatieberekening, over de te verwachten fiscale gevolgen van de partneralimentatie.
Als u een huurwoning hebt kunt u bij ons afspreken wie het huurrecht van de woning na de echtscheiding voortzet. Deze afspraak wordt in het convenant vastgelegd. Dit convenant wordt aan het echtscheidingsverzoek toegevoegd. In de beschikking waarin de rechter de echtscheiding uitspreekt, zal het convenant worden opgenomen in de uitspraak. De verhuurder is gebonden aan de afspraak op het moment dat deze door de rechter wordt vastgelegd. Indien het u niet lukt in overleg bij de mediator afspraak te maken over de huurwoning, kan een advocaat vragen aan de rechter om hierover een beslissing te nemen. De rechter hakt dan de knoop door. Ook dan staat de beslissing over het huurrecht in de uitspraak van de rechter.
Bij mediation kun je allerlei afspraken maken over hoe verder te gaan met gezamenlijke woning. Als sprake is van een gemeenschap van goederen, dus geen huwelijkse voorwaarden, en de woning is tijdens het huwelijk gekocht, is deze woning gezamenlijk.
Vaak wordt de woning aan een van tweeën toebedeeld onder de voorwaarde dat deze de hypotheek kan overnemen. Wanneer allebei de partners hypotheek niet op hun naam kunnen krijgen, zal de woning vaak verkocht moeten worden. Bij mediation worden vaak afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de woning in ieder geval niet op korte termijn verkocht hoeft te worden. Zo is het vaak mogelijk om gedurende twee jaar nadat een van beiden de woning heeft verlaten, de woning gezamenlijk aan te houden. Bij deze afspraken wordt tijdens de mediation aandacht besteed aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente en de andere fiscale gevolgen. Het is belangrijk dat bij de mediation hierover goede afspraken worden gemaakt.
Indien jullie voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld, vindt de verdeling van de goederen, woning en eventueel bedrijf plaats op de manier zoals dit is afgesproken in de huwelijkse voorwaarden. Vaak is een jaarlijks verrekenbeding opgenomen, in dat geval is het extra belangrijk om advies van een advocaat mediator gespecialiseerd in het familierecht in te roepen. Zo geeft de wet bepalingen hoe te handelen op het moment dat het jaarlijks verrekenbeding niet is uitgevoerd. Deze wettelijke bepalingen komen bij niet jaarlijks verrekenen in de plaats van de afspraken in de huwelijkse voorwaarden.
Vanaf 1 januari 2018 is de regeling van de gemeenschap van goederen gewijzigd. Indien u na 1 januari 2018 bent getrouwd, zijn niet automatisch alle schulden en goederen gezamenlijk. Wanneer u voor 1 januari 2018 bent getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden zullen in de regel alle bezittingen, goederen en schulden gemeenschappelijk zijn, behalve o.a. sommige erfenissen.

Echtscheiding en procedure

Bij een mediation is de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank een papieren aangelegenheid. Tijdens de mediation bij echtscheiding is het de bedoeling dat jullie beiden op ons kantoor te Noordwijk, in de buurt van Hillegom, bij de mediator komen om afspraken te maken waarna jullie afspraken worden vastgelegd in een convenant. De advocaat mediation bij echtscheiding zal vervolgens dit convenant met een echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. Jullie hoeven niet zelf naar de rechtbank. Na een aantal weken doet de rechtbank uitspraak, waarbij het convenant deel uitmaakt van de uitspraak.

Mediation bij echtscheiding procedure Indien het niet mogelijk is om via mediation de gevolgen van de echtscheiding te regelen zal de advocaat een echtscheidingsprocedure starten. Daarbij zal de advocaat ook vaak een procedure tot het treffen van voorlopige voorzieningen starten. In deze procedure voorlopige voorzieningen worden tijdelijke afspraken gevraagd aan de rechtbank die gelden totdat de echtscheiding definitief is. Het gaat dan over afspraken over alimentatie, de zorgverdeling van de kinderen en de vraag wie voorlopig in de woning blijft wonen.

Deze procedure verloopt vrij snel, binnen twee maanden is er vaak duidelijkheid, wel zal er een zitting op de rechtbank plaatsvinden. De echtscheidingsprocedure zelf duurt vaak ongeveer een jaar, bij veel verzoeken over en weer kan het langer duren. Ook bij deze procedure zal een zitting plaatsvinden tenzij partijen voor de zitting met hulp van hun advocaten overeenstemming hebben bereikt.

Voor verdere vragen, informatie of een afspraak, neem gerust contact met ons op. Wij zijn hét mediation bij echtscheidingen-kantoor in de regio Noordwijk, Voorhout, Katwijk, Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, Nieuw Vennep, Valkenburg, Rijnsburg, Leiden, Wassenaar, Nieuwveen, Abbenes, Leimuiden, Nieuwkoop en Sassenheim.

De volgende advocaten treden op als mediator bij echtscheiding in de regio Hillegom

REINJA OTTENS

BARBERA BEEKMAN

mr. Reinja Ottens en mr. Barbera Beekman zijn lid van de Vereniging van Familierecht- en erfrechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars. mr. Reinja Ottens is MfN-registermediator.

Contact met onze advocaat mediation bij echtscheiding?

Neem vrijblijvend contact op en vraag naar onze advocaat mediators. Zeker bij mediation wilt u graag weten met wie u het traject aangaat. U kunt vragen om een gratis kennismakingsgesprek. Dit kunt u aangeven als u een eerste afspraak maakt.

Maak een afspraak