Op 1 oktober 2018 is een nota van wijziging ingediend bij  het wetsvoorstel herziening partneralimentatie.  De positie van personen die alimentatie nodig hebben, alimentatiegerechtigden, van vijftig jaar en ouder wordt verbeterd. Na vijftien jaar huwelijk of meer is er na de echtscheiding recht op tien jaar partneralimentatie in plaats van vijf jaar. Deze regeling zal na zeven jaar vervallen.

De bestaande uitzonderingen op de termijn van vijf jaar voor partneralimentatie , namelijk huwelijken met jonge kinderen en huwelijken van vijftien jaar waarbij de alimentatiegerechtigde tien jaar onder de AOW-leeftijd zit, blijven bestaan.

Het is nog onduidelijk wanneer het wetsvoorstel over beperking van de duur van partneralimentatie in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Wordt vervolgd.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34231