Geen enkele echtscheiding is hetzelfde. Echt ingewikkeld wordt het wanneer bij een echtscheiding
internationale aspecten om de hoek komen kijken.

Tunesië

Onlangs heb ik als advocaat een cliënt bijgestaan die in 1996 in Tunesië was getrouwd.
Na het huwelijk is de man geëmigreerd naar Nederland. De vrouw is in Tunesië blijven wonen. Pas een paar
jaar geleden is de vrouw ook naar Nederland gekomen.

Verdelen bezittingen

Omdat de relatie niet meer werkte wilde men scheiden. Scheiden betekent ook altijd dat beoordeeld moet
worden “wat van wie is” en dus of de bezittingen verdeeld moeten worden. Dit echtpaar had bezittingen in zowel Nederland als Tunesië, waaronder onroerend goed en meer in het bijzonder een woning in Nederland waarvan de hypotheek inmiddels helemaal is afgelost.

Internationaal Recht

Altijd als er internationale aspecten zijn moet de vraag worden beantwoord welk recht van toepassing is en
of de Nederlandse rechter wel bevoegd is om te beslissen. In mijn zaak was de Nederlandse rechter bevoegd.
Vervolgens moest de rechter beslissen welk recht van toepassing is op de echtscheiding en welk recht van
toepassing op de eventuele verdeling van de bezittingen; of anders gezegd het huwelijks vermogensrecht.

Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter achtte zich bevoegd ten aanzien van zowel de echtscheiding als ten aanzien van de
het huwelijks vermogensrecht. Ten aanzien van het huwelijks vermogensrecht is de rechter van mening dat
hierop het Tunesische recht van toepassing is.

Huwelijkse voorwaarden

Specifiek speelde in deze zaak een rol of partijen voor huwelijkse voorwaarden hadden gekozen of dat sprake was gemeenschap van goederen. In dat laatste geval moet al het bezit bij helfte worden verdeeld; ook het
huis in Nederland. Ik vond dat van gemeenschap van goederen geen sprake was. Gemeenschap van goederen bestaat in het
Tunesische recht pas vanaf 1998. Partijen zijn toch echt in 1996 gehuwd. Partijen zijn destijds ook geen
huwelijkse voorwaarden overeen gekomen; althans dat bleek nergens uit.

Uitspraak Rechtbank

De rechter heeft uiteindelijk mijn verweer gevolgd. Er is geconcludeerd dat geen sprake is van gemeenschap
van goederen en dus van gescheiden bezittingen. Dit betekende dat mijn cliënt kon houden wat van hem
was en dit niet hoefde te delen. Dit pakte goed uit omdat mijn cliënt al voor het huwelijk in Nederland een
huis had gekocht waarvan de hypotheek inmiddels was afgelost en dat dus een enorme overwaarde had.

Zonder mijn verweer zou mijn cliënt zomaar de helft van de overwaarde zijn kwijtgeraakt.

Advies

Mijn advies als u gaat scheiden is dan ook: neem contact op met een advocaat /mediator als u niet voor
onverwachte zaken wilt komen te staan.

Robert Jan Bouwmeester
#robertjanbouwmeester, #KOMADVOCATEN, #MEDIATION ,#ECLI:NL:RBDHA:2021:13892