Er ligt een wetsvoorstel over partneralimentatie op initiatief van VVD, D66 en PvdA bij de Tweede Kamer. In de huidige regelgeving is de maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd om de maximale termijn voor partneralimentatie terug te brengen van 12 jaar naar 5 jaar. Als dit wetsvoorstel het haalt, dan kan deze wet in werking treden per 1 januari 2020. Deze wet zou dan gelden voor echtscheidingen die worden uitgesproken na 1 januari 2020. De wet heeft dan geen terugwerkende kracht en de wet heeft geen betrekking op kinderalimentatie.

Voor bepaalde groepen zal er, indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, een uitzondering gelden. Deze uitzondering geldt voor mensen die voor 1 januari 1970 geboren zijn en langer dan 15 jaar getrouwd zijn. Zij hebben dan recht op 10 jaar partneralimentatie. Daarnaast geldt een uitzondering bij echtparen met kinderen onder de 12 jaar. In dit geval behoudt de ex-partner een recht op partneralimentatie voor maximaal 12 jaar. Een derde uitzondering zal moeten worden gemaakt voor een huwelijk van minimaal 15 jaar, waarbij de alimentatieontvanger de AOW leeftijd binnen 10 jaar na de scheiding bereikt. In dat geval zal de maximale termijn voor partneralimentatie 10 jaar zijn, volgens dit wetsvoorstel. Bovendien is in dit wetsvoorstel opgenomen dat het bereiken van de AOW leeftijd voor degene die alimentatie moet betalen, niet per definitie moet leiden tot het automatisch vervallen van de alimentatieverplichting. De rechter heeft in dit wetsvoorstel de mogelijkheid om in schrijnende gevallen een langere termijn dan vijf jaar aan partneralimentatie toe te wijzen.

Dit wetsvoorstel lijkt inmiddels steun te krijgen van GroenLinks, de PVV en de SP. Als dit wetsvoorstel het haalt in de Tweede Kamer, dan volgt er nog een ronde in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan dit wetsvoorstel aannemen of verwerpen.