CORONA MAATREGELEN VOOR ZZP-ER EN ONDERNEMER:

KOM-Advocaten en Mediators kan u adviseren over- en helpen met de aanvraag. Wij bieden hiervoor een speciaal gematigd tarief.

Sinds de uitbraak van het Corona virus heeft de overheid een aantal Noodmaatregelen genomen om het economische leed voor ZZP-ers en ondernemers een beetje te verzachten. Zo is er de “Tozo” , de “NOW” en de TOGS.

De TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) maakt het mogelijk om gedurende drie maanden inkomensondersteuning te ontvangen tot aan het sociaal minimum en/of een lening van maximaal €10.817. U kunt gebruik maken van deze regeling als u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Aanvragen moet bij uw eigen woongemeente. Ondernemers en ZZP-ers uit de Bollenstreek kunnen terecht bij ISD Bollenstreek.

Op dinsdag 31 maart 2020 heeft Minister Koolmees de NOW gelanceerd. Als gevolg van deze maatregel is het met ingang van 17 maart 18:45 uur niet langer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen voor werknemers. In plaats daarvan kunnen ondernemers een beroep doen op de NOW. De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een maatregel die er voor moet zorgen dat er geen, althans zo min mogelijk, ontslagen plaatsvinden als gevolg van de wegvallen of extreem dalen van de omzet.

De overheid neemt gedurende in ieder geval drie maanden tot maximaal 90 % van de loonkosten voor haar rekening. De kans bestaat dat de regeling nog verlengd zal worden. De regeling kan ingaan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 en loopt dan tot 31 mei 2020. De uiterste datum is nu 31 juli 2020 (start 1 mei 2020). De ondernemer mag zelf kiezen over welke periode zij/hij gebruik maakt van de regeling; maart/mei of april/juni of mei/juli.  Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van (geschatte) omzetdaling over de gekozen periode. Nadat een voorschot is uitbetaald, vindt later, op basis van de gerealiseerde cijfers, nacalculatie plaats van de echte omzetdaling en de echte loonkosten over de gekozen periode. Om te beoordelen of sprake is van een omzetdaling wordt vergeleken met de gerealiseerde omzet over 2019; deze omzet wordt gedeeld door 4.

Als uitgangspunt voor het voorschot (80% van maximaal 90%) op de loonkosten, gelden de loonkosten van januari 2020. De loonkosten die voor subsidie is aanmerking komen worden berekend aan de hand van een formule. Het maximale loon waarvoor subsidie kan worden verkregen bedraagt € 9.538 per maand. Met ingang van 6 april 2020 kunnen aanvragen worden ingediend. De voorschotten kunnen binnen 2 tot 4 weken na aanvraag  worden uitgekeerd.

Tenslotte is er de TOGS (Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19) Ondernemers die hiervoor in aanmerking komen ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een van de maatregelen en wat u er voor moet doen, neem dan contact op met mr R.J. Bouwmeester. Het eerste half uur brengt hij u niet in rekening; daarna is sprake van een speciale korting van 50% op zijn normale uurtarief.