Op grond van de Wet Werk en Zekerheid moet een werkgever na ontslag van de werknemer een zogenaamde transitievergoeding betalen aan de werknemer. Dit is een vergoeding die wordt betaald om enerzijds het verlies aan inkomen te compenseren en anderzijds om van ‘werk naar werk’ te kunnen gaan. De werkgever is deze vergoeding ook verschuldigd    als, na twee jaar ziekte, een ontslagvergunning wordt aangevraagd bij het UWV.  Hoewel bij een arbeidsongeschikte werknemer, die uit dienst gaat, vaak geen sprake is van werk naar werk vond de minister het destijds gerechtvaardigd dat toch deze vergoeding moest worden betaald.

Hiertegen is lang geprotesteerd en er zijn veel oplossingen bedacht; tot afgelopen donderdag 5 juli 2018 allemaal niet geslaagd.

Donderdag 5 juli 2018 is door de tweede kamer een wetsvoorstel aangenomen op grond waarvan een werkgever compensatie krijgt voor de vergoeding die is betaald aan een zieke werknemer die uit dienst is gegaan. De vergoeding bedraagt vaak duizenden euro’s.

De compensatie zal betaald gaan worden uit het Algemeen Werkloosheids Fonds (Awf).

De aanvraag voor de vergoeding moet worden gedaan bij het UWV.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/05/minder-kosten-bij-ontslag-na-ziekte