Woensdag 27 juni 2018 is opnieuw in de Tweede Kamer gesproken over het wetsvoorstel herziening partneralimentatie.  In het voorstel wordt gesproken over het beperken van partneralimentatie voor een duur van 5 jaar met een aantal uitzonderingen. Uitzonderingen zijn voorgesteld voor huwelijken met kinderen onder de 12 jaar en voor partners die op het moment van scheiden binnen 10 jaar de pensioenleeftijd bereiken.  In de Kamer zijn een groot aantal vragen gesteld met name over de situatie van vrouwen van boven de 50 die na een lang huwelijk de arbeidsmarkt zouden moeten betreden. Bij veel leden van de Tweede Kamer bestaat de zorg dat het voor deze groep moeilijk zal zijn werk te vinden binnen 5 jaar. Ook zijn vragen gesteld over de regeling voor gezinnen met jonge kinderen. Naar verwachting zal in het najaar 2018 opnieuw over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden gesproken. Het voorstel is niet bedoeld voor bestaande gevallen. Wordt vervolgd…

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34231