In het belastingplan dat het Kabinet op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft overhandigd is een wijziging opgenomen over de aftrekbaarheid van partneralimentatie. Voor het jaar 2019 verandert er nog niets.

Vanaf 2020 wordt de aftrekbaarheid van partneralimentatie stapsgewijs verminderd. Over 2020 is het aftrekpercentage maximaal 46%, over 2021 43%, over 2022 40% en over 2023 37,05%. Bij in het verleden vastgestelde partneralimentaties is bij de berekening van de hoogte van de partneralimentatie rekening gehouden met de toen geldende aftrekbaarheid.

Indien de alimentatiebetaler een inkomen heeft van meer dan € 68.500,– loont het de moeite om de alimentatie te laten herberekenen. Het kan zijn dat de in het verleden vastgestelde partneralimentatie te hoog is indien rekening wordt gehouden met de nieuwe aftrekpercentages.