Huurrecht

KOM Advocaten en mediators treedt op voor zowel huurders als verhuurders van woningen en winkel- en bedrijfsruimten. Onze advocaten kunnen u voorzien van een goed advies of een waterdichte overeenkomst, maar ook bij een gang naar de rechtbank kunnen zij u met raad en daad bijstaan.

Als huurder of verhuurder zijn er allerlei zaken waar u rekening mee moet houden. Huurders hebben een sterke huurbescherming en met het oog daarop bevat de wet veel bepalingen van dwingend recht. Dit betekent dat partijen veelal niet vrij zijn om naar eigen inzicht afspraken te maken. Het huurrecht kan dan nogal eens een doolhof aan bepalingen zijn, waar u dan uit moet zien te komen. Om later niet tegen onoverkomelijke problemen aan te lopen is het goed u te laten bijstaan door een huurrecht advocaat.

Welke zaken worden in een huurovereenkomst geregeld?

Het verdient aanbeveling een goede huurovereenkomst op te stellen bij het aangaan van een huurrelatie. Hierin dienen bij voorkeur afspraken te worden gemaakt over onder meer de navolgende onderwerpen:

 • Categorie huurovereenkomst (woning, winkel of overige bedrijfsruimten);
 • Huurprijs(indexering);
 • Duur van de overeenkomst;
 • Mogelijkheden tot mede-en onderhuur;
 • Onderhoudsgebreken;
 • Beëindiging van de overeenkomst;
 • Onrechtmatig gebruik van het gehuurde.

Wij kunnen een op maat gemaakte overeenkomst voor u opstellen. Ook voor het opstellen van de algemene voorwaarden bent u bij ons aan het juiste adres. Indien u na verloop van tijd de huurovereenkomst weer wilt beëindigen moet u er heel goed op letten dat niet elke huurovereenkomst van rechtswege eindigt. Soms is een opzegging of een aanzegging vereist die aan strikte voorwaarden moet voldoen!

Een huurgeschil, wat nu?

Mocht er na het aangaan van de overeenkomst (onverhoopt) toch een geschil zijn ontstaan dan kunnen wij u natuurlijk ook hierin bijstaan. U moet dan met name denken aan de navolgende situaties:

 • Overlast, drugs of hennep;
 • Illegale bewoning;
 • Huurprijzen en/of servicekosten;
 • Onderhoudsgebreken en/of renovaties;
 • Huuropzegging;
 • Incassoproblemen in verband met een huurachterstand;
 • Onrechtmatig gebruik van het gehuurde;
 • Problemen omtrent vergunningen;
 • Procedures bij de huurgeschillencommissie.

Onze advocaten houden zich vaak bezig met overlastzaken. Dit gaat bijvoorbeeld over een buurman die tot diep in de nacht harde muziek draait, zijn vuilnis lange tijd in de tuin laat staan of regelmatig zoveel lawaai maakt dat het woongenot van buurtbewoners wordt aangetast. Indien de overlast ernstig en structureel is dan is dit voor omwonenden een reden om de huurder c.q. verhuurder aan te spreken, de gemeente verzoeken te handhaven of zelfs de politie te betrekken. Als het om een sociale huurwoning gaat dan kunnen de omwonenden de verhuurder zelfs om een huurprijsvermindering verzoeken. De verhuurder moet dan ook wel iets met de klachten van omwonenden doen om zelf geen schade te lijden. Als u daar als verhuurder mee te maken krijgt dan kunnen wij u daar goed in bijstaan, maar ook als u hier als huurder onterecht van wordt beschuldigd kunnen wij uw belangen uitstekend behartigen.

Ook kan het zijn dat het vermoeden is gerezen dat de huurder zijn huis gebruikt voor de kweek van hennep, handel van drugs of andere oneigenlijke doeleinden. Dit kan ook de nodige overlast veroorzaken en ook hier weten onze advocaten raad mee. We zien daarnaast ook vaak dat huurders gebreken hebben aan de woning die zij graag verholpen willen zien. Als de verhuurder hierop niet reageert of geen actie onderneemt dan kan dit voor de huurder reden zijn om naar de huurcommissie te stappen of te stoppen met het betalen van de maandelijkse huur. Wat zijn hierin uw rechten en plichten? Wij kunnen u hierbij goed adviseren en bijstaan.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de huurder zijn maandelijkse huur niet meer kan betalen. Een vervelende situatie, zowel voor huurder als verhuurder, waar wel een passende oplossing voor moet komen. De advocaten van KOM Advocaten en Mediators staan u in dit soort gevallen altijd direct bij met advies en zo nodig starten zij meteen een gerechtelijke procedure. Ook kunnen zij u bijstaan als u er – om wat voor reden dan ook – van wordt beschuldigd geen goede huurder te zijn. Als u bent gedagvaard dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij direct namens u verweer kunnen voeren.

Ook als u per ongeluk de dagvaarding niet hebt gezien en u reeds bent veroordeeld zijn er soms nog mogelijkheden om alsnog verweer te voeren en het vonnis te laten herroepen. Zodra u erachter komt dat u bent veroordeeld moet u zich echter wel met spoed tot één van onze advocaten wenden. Wij zullen dan bekijken of we nog iets voor u kunnen betekenen.

Als uw advocaat treedt op

BIANCA VAN DEN OEVER

Wilt u meer informatie of heeft u advies nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak