Insolventierecht

http://www.kom-advocaten.nl/sites/default/files/jeannette_insolventierecht.jpgInsolventierecht bevat een zeer ruim gebied van het burgerlijk recht. Hieronder vallen liquidatie van ondernemingen, faillissementsrecht en aansprakelijkheid in het kader van faillissementsrecht.

Mr. J. Kok wordt regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen. Deze curator heeft dan tot taak het faillissement af te wikkelen. Mr. B. Beekman heeft gedurende 8 jaar ook als curator gewerkt na benoeming door de rechtbank.

Mr. J. Kok en mr. B. Beekman verlenen advies om een faillissementssituatie te voorkomen. Reorganisatie van een bedrijf kan er voor zorgen dat, wanneer er tijdig maatregelen zijn genomen, een doorstart mogelijk is.
Zie ook: www.insolad.nl en www.curatorennet.nl