Eenzijdige echtscheiding

Wanneer er bij één of beide partners geen draagvlak is voor een mediation-traject, waarin u onder begeleiding samen afspraken maakt over de situatie na de scheiding, dan schakelt u ieder een eigen advocaat in. Ons kantoor zal als uw advocaat optreden om uw belangen te behartigen. Natuurlijk zal ook in een dergelijk geval geprobeerd worden om te kijken of via overleg een oplossing gevonden kan worden. Daarbij moet u denken aan een gesprek tussen beide partners, waarbij iedere partner zijn/haar eigen advocaat heeft meegenomen. Indien een dergelijk gesprek niet tot een oplossing leidt, of indien een dergelijk gesprek niet mogelijk is, zal via een procedure op tegenspraak de echtscheiding in gang gezet worden. Overleg indien mogelijk, voortvarend procederen indien nodig. 

Bij een echtscheidingsprocedure wordt aan de rechter gevraagd de echtscheiding uit te spreken, een regeling met de kinderen en een alimentatie vast te stellen. Ook kan de rechter gevraagd worden de verdeling van de inboedel etc. vast te stellen en een beslissing te nemen over de woning. Uw partner krijgt vervolgens de gelegenheid verweer te voeren.

Sinds enige tijd is het verplicht dat bij het starten van de echtscheidings-procedure alvast een ouderschapsplan is opgesteld. Indien uw partner niet wil meewerken aan het opstellen van een ouderschapsplan, zal ook dit punt aan de rechter worden voorgelegd.